A brief history of time…

Op 10 juli 1898 werd in Herderen de fanfare St-Jan opgericht. De heer Marcel Meers, onderwijzer te Riemst werd de eerste voorzitter en tevens dirigent. In 1902 werd Pierke Rutten van Millen aangesteld als nieuwe dirigent. Hij bleef dit tot zijn overlijden in 1942. Onder het voorzitterschap van Stephanus Cleuren werd in 1904 een eerste vaandel aangekocht en werd de toneelgroep ‘De Kluchtvrienden’ opgericht. De repetities gingen volgens een beurtrol door in de verschillende café’s. Hieraan kwam een einde nadat de familie Marcel Peumans de fanfare bouwgrond had geschonken voor een eigen lokaal. Bij de officiële opening van de zaal werd ook de ‘VZW Fanfare en Toneelkring St-Jan’ opgericht met publicatie in het Staatsblad van 11 juli 1930. Vanaf 1939 werden alle activiteiten gestaakt en nadat de kerk op 10 mei 1940 werd gebombardeerd fungeerde de zaal St-Jan als noodkerk. In juni 1945 ging men opnieuw van start met als dirigent Pierre Rutten, zoon van Pierke. De heer Marechal uit Zwartberg volgde hem in 1949 op tot de heer Wiliam Moermans uit Vlijtingen op 23 augustus 1958 het dirigeerstokje overnam. Samen met de heer Louis Reynders, die in 1960 voorzitter werd zorgden zij ervoor dat St-Jan een bloeiende tijd tegemoet ging. Er werd een trommelkorps opgericht en deelgenomen aan diverse wedstrijden met als uitschieter het Bondsconcours te Leut, in de afdeling uitmuntendheid, met 91.50%  als resultaat. In die periode zorgde Leon Duchateau, gedurende meer dan 25 jaar, voor de opleiding van nieuwe muzikanten. In 1974 werd een nieuw vaandel aangekocht en in 1981 deden de eerste vrouwelijke muzikanten hun intrede. In 1983 geeft Louis Reynders, na 23 jaar voorzitterschap, de fakkel over aan zijn zoon Luc.

In 1988 werd het eerste Nieuwjaarsconcert georganiseerd in de kerk. We mogen stellen dat St-Jan hiermee een voorbeeld was voor heel wat korpsen in de buurt en ver daar buiten. Om   het toetreden van jongeren te vergemakkelijken werd beslist om het instrumentarium uit te breiden tot harmonie-instrumenten (Pierre Raets zorgde voor de opleiding) en tevens werd onder leiding van Meester Moermans en Willy Ruyters in 1989 gestart met een jeugdkamp. In 1992 werd Leon Franssen de nieuwe voorzitter. Hij bleef dit tot na de viering van het 100 jarig bestaan in 1998.  Ook Meester Moermans zette dat jaar, na 40 jaar trouwe dienst bij St-Jan, een punt achter zijn rijkgevulde carriere.

Photo2_18-11-00_16_04_256color

Guido Hex, de nieuwe voorzitter, zorgde voor een frisse en nieuwe wind in de vereniging. Hij legde de fundamenten van hetgeen St-Jan nu is. Wilfried Theunissen uit Z. Zussen B. werd aangesteld als nieuwe dirigent. In 1999 keurde de gemeente de betoelaging voor de renovatiewerken aan de zaal goed. Jean Merken werd als coördinator aangesteld en op 24 augustus 2001 kon, dankzij de inspanningen van heel wat vrijwilligers, zaal St-Jan officiëel terug geopend worden. In 2003 werd Willy Duchateau voorzitter.

In 2005 werd er voor de eerste keer deelgenomen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt met een 1ste prijs Cum Laude als resultaat. Als toemaatje mocht de jeugd nog optreden bij de officiële opening van de Waterburcht te Millen en tijdens de optocht ‘Boma wordt 100’. Twee jaar later werd nog eens deelgenomen aan het EMJ met als resultaat een 1ste prijs Suma Cum Laude en mogen optreden tijdens het laureaten concert. In 2008  werd het 110-jarig bestaan gevierd met de onvergetelijke optocht ‘110 jaar St-Jan’ en ‘Riemst zingt en Herden loeit’ en de prachtige tentoonstelling ‘110 jaar St-Jan en Herderen’. Later dat jaar maakten heel wat leden van St-Jan deel uit van het HeMiZu-orkest tijdens de China reis. Bij de 3de deelname aan het EMJ in 2009, in de Wimpelreeks, werd een 1ste prijs Cum Laude behaald.

In 2012 werd voor de 25ste keer het Nieuwjaarsconcert georganiseerd. Een overvolle kerk genoot met volle teugen van een heel afwisselend programma met diverse gasten. Via livestream konden ook de mensen, die geen plaats meer hadden in de kerk, alles volgen op een groot scherm in zaal St-Jan.

In 2013 werd er een verjonging doorgevoerd in het bestuurd van de harmonie. Deze werd nog verder uitgebreid toen in 2017 het voorzitterschap tijdelijk werd doorgegeven aan Jessica Nijs om dan een tijdje later doorgegeven te worden aan onze huidige voorzitter Robin Monard.

In het jaar 2014 is er werk gemaakt van een opfrisbeurt aan de binnenkant van de zaal. De Werken hebben opnieuw een frisse en mooie zaal opgeleverd. Op 19 oktober 2014 werd er deelgenomen aan de provinciale orkestwedstrijd afdeling Uitmuntendheid georganiseerd door Vlamo in Maaseik Hier werd de harmonie uitgeroepen tot provinciaal kampioen Harmonie in de categorie uitmuntendheid met een score van 88.33% . Hierdoor werd een ook een deelname aan het nationaal kampioenschap afgedwongen. Op 16 november werd deelgenomen aan de nationale wedstrijd in het Lemmensinstituut te Leuven.Ook hier werd de harmonie uitgeroepen tot nationaal kampioen harmonie in de categorie uitmuntendheid met een score van 90%

Na 125 jaar St-Jan en 25 jaar trouwe dienst met ontzettend veel hoogtepunten, hebben de wegen van dirigent Wilfried Theunissen en St-Jan zich gescheiden in het jaar 2023. Met Toon Debaye werd een jonge, gedreven en zeer getalenteerde nieuwe dirigent aangesteld.Die dan weer zijn eerste muzikale stappen zette op euphonium bij Wilfried Theunissen aan de Muziekacademie Voeren-Riemst.

Momenteel telt St-Jan een dertigtal spelende leden en een vijftiental kinderen in de jeugdharmonie!

women-for-Music